Dyslexie

Diagnostiek

Bij een vermoeden van dyslexie kan door de mentor van de Praktijkschool een onderzoek naar dyslexie aangevraagd worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de schoolpsycholoog en de dyslexiespecialist. Daaruit volgen handelingsadviezen.

Begeleiding op de Praktijkschool

Voor leerlingen met dyslexie zijn op de Praktijkschool diverse voorzieningen mogelijk. Met een dyslexieverklaring krijgen de leerlingen een dyslexiepas. Met deze dyslexiepas hebben de leerlingen speciale rechten:

Bij proefwerken en toetsen recht op meer tijd en/of teksten met een vergroot lettertype. Andere voorzieningen zoals mondelinge overhoringen, het gebruik van het computerprogramma Kurzweil (de tekst wordt door de computer voorgelezen) en een plekje in de klas waar de leerling zich goed kan concentreren worden per leerling afgesproken aan de hand van de adviezen van deskundigen.

Daarnaast krijgen dyslectische leerlingen ook speciale begeleiding op het gebied van lezen en spellen in kleine groepjes.

De begeleiding wordt aangestuurd door de dyslexiespecialist van de school (E.A. Bosch) en een vakleerkracht (D. van der Bosch) verbonden aan de school.

Deze begeleiding vindt één keer per week plaats gedurende het hele schooljaar. 

 

SOVA lessen

Alle leerlingen krijgen les in sociale vaardigheden. Dit is geïntegreerd in de mentorlessen.

 

Training “Ho, tot hier en niet verder…!’

Waarom een weerbaarheidtraining?

Er gebeuren zoveel dingen die je niet wilt. Je wilt niet dat iemand de baas over je speelt. Je zegt: “Nee”, maar de ander luistert niet. Je bent soms bang als je op straat loopt. Je wordt lastiggevallen en dat wil je stoppen. Je vindt het moeilijk om NEE te zeggen als iemand iets vraagt.

 

Wat is een weerbaarheidtraining?

Door middel van spel, bewegen, tekenen en praten sta je stil bij wat je wilt, kan en doet. Je oefent hoe je je stem krachtig kan gebruiken en hoe je sterk staat zodat je rustig en sterk overkomt, ook in moeilijke situaties. We doen oefeningen waarin je leert voor jezelf opkomen en jezelf verdedigen.

 

Trainers

De training wordt gegeven door Mw. G. Brom en Mw. S. de Groot, leerkrachten van de Praktijkschool in Hoorn. De training is gebaseerd op de methodiek: “Ho, tot hier en niet verder…!” van Jooske Kool. Voor verdere informatie kunt u kijken op de website van Jooske Kool.

 

Wanneer?

De trainingen worden 12 weken lang, met uitzondering van de schoolvakanties, gegeven. De bijeenkomsten duren 1 ½ uur per keer. Ook is er een ouderbijeenkomst.

 

MEE

 

http://www.mee.nl/