Agrarische techniek

 

In het derde leerjaar gaan de leerlingen een dag in de week op stage.

Het derde leerjaar staat in teken van de oriëntatie. Dit betekent dat leerlingen een dag in de week gaan stagelopen waarbij de nadruk ligt op het leren werken en vooral de persoonlijke competenties. Als het stagelopen goed gaat kan dit uiteraard uitgebreid worden.

 

 

Cursussen:

De volgende certificaten kun je binnen de richting agrarische technieken halen:

 • Heftruckcertificaat

 • VCA-diploma (basisveiligheidsdiploma)

 

In het vierde leerjaar gaan de leerlingen drie dagen op stage. Hierbij komen ook de vakgerichte competenties aan bod. Twee dagen komen de leerlingen op school op theorielessen en praktijk te volgen.

 

 Theorielessen:

 

 • Nederlands (verslagen maken)

 • Begrijpend (lezen en spelling)

 • Rekenen

 • Engels

 • Maatschappijleer

 • Praktijk en loopbaan

 • Lichamelijke opvoeding

 • Bij de praktijkvakken hoort natuurlijk ook een stukje theorie zoals bv. plantenkennis en kennis gereedschappen

 

Theorielessen bestaan uit alle vaardigheden die van onze leerlingen verwacht mogen worden waarbij aangetekend dat elke leerling op zijn/haar nivo aan de slag kan. Daarnaast werken we net als in de onderbouw met prestaties. Prestaties die vakgericht zijn uitgezocht, zodat de leerling die kiest voor dier net zoveel kan maken als de leerling die heeft gekozen voor tuin en landschap.

 

 

Praktijklessen:

 

Op je praktijkdag leer je een aantal technieken die je nodig hebt voor je stage.

 • Onderhoud en beplanten van het groen rond de school.

 • Werken in de schooltuin en soms bij een bedrijf of instelling.

 • Leren hoe je het gereedschap op de juiste manier gebruikt en onderhoudt.

 • Werken aan je sociale vaardigheden: samenwerken, problemen oplossen.

 • Veilig werken.

 • Excursies.

 

 Stagemogelijkheden

 

Als je kiest voor Agrarische techniek als uitstroomrichting zijn er veel verschillende soorten bedrijven waar je kan gaan stagelopen.
Zo kan je gaan stagelopen bij de volgende soorten bedrijven:

- Hoveniersbedrijf
- Loonwerkbedrijf
- Glastuinbouwbedrijf
- Tuincentrum
- Sierteeltbedrijf
- Gemeentelijke groenvoorziening
- Bollenbedrijf
- Bloemisterij
- Veehouderij
- Zorgboerderij
- Kinderboerderij
- Paardemelkerij
- Hondenpension
- Bestratingsbedrijf

Waar je gaat stagelopen hangt af van jouw wensen, je interesse en je mogelijkheden.

 

Naast al dit stagelopen en lessen binnen de school zijn er nog andere vaardigheden die heel belangrijk zijn. Zo gaan we aan het begin van het jaar met de hele groep op kamp om het groepsproces te stimuleren. De meerwaarde van deze intensieve maar leuke dagen betalen zich in de loop van het jaar zeker uit.

 

Aan het einde van het jaar is er nog een buitenlandse stage. Een week naar, vooralsnog, België om daar klussen op een camping te verrichten. De combinatie werken, plezier, omgaan met elkaar en samenwerking gedurende meerdere dagen zijn onlosmakelijk verbonden met het doel van onze school. Leerlingen toeleiden naar zelfstandige en verantwoordelijke burgers.

 

Gedurende het jaar zullen er verder nog diverse activiteiten ondernomen worden die te maken hebben met de uitstroomrichting. Zo doen we mee aan de natuurwerkdag in Schoorl. We gaan perenplukken op een fruitkwekerij en bezoeken agrarische bedrijven.

 

  

Uitstroommogelijkheden

 

Uitstroommogelijkheden van de richting agrarische technieken voor werk en/ of opleiding:

Werken bij een hoveniersbedrijf, eventueel gekoppeld aan de opleiding mbo 1 Tuin, park, en Landschap.

Werken bij een loonwerkbedrijf, eventueel gekoppeld aan de opleiding assistent medewerker agrarisch loonbedrijf.

Werken bij een veehouderij, eventueel gekoppeld aan de opleiding assistent veehouderij.

Werken bij een glastuinbouwbedrijf, eventueel gekoppeld aan de opleiding assistent medewerker bedekte teelt.

Werken bij een tuincentrum, bv. in het magazijn of het verzorgen van de kamerplanten of de dieren.

Werken bij een Sierteeltbedrijf, in de kas werken aan het onderhoud van bv. rozen, eventueel gekoppeld aan de opleiding assistent medewerker bedekte teelt.

Werken als dierverzorger, eventueel gekoppeld aan de opleiding assistent dierverzorger.