Winkelpraktijk

 

In leerjaar 3 krijg je in 4 dagen zowel praktijk als theorievakken.

 

Het onderwijs in de winkelpraktijk

 

Als je in leerjaar 4/5 instroomt, heb je te maken met een dag theorieles en een dag praktijkles. Op deze lesdagen lopen theorie- en praktijklessen in elkaar over.

 

 

Theoriedag

 

De volgende vakken komen aan bod:

 • Rekenen

 • Nederlands

 • Engels

 • Maatschappijleer

 • Praktijk en Loopbaan

 • Lichamelijke opvoeding


 

 

Praktijkdag

De volgende vaardigheden/onderdelen komen aan bod:

 • Rekenvaardigheden op het gebied van geld

 • Oriëntatie op de handel en kennis van begrippen in de winkel

 • Aanleren vakgerichte (winkel) vaardigheden

 • Aanleren sociale vaardigheden

 • Veiligheid in de winkel

 • Programma’s op de computer voor winkel

 • Eventueel excursies

 • Jezelf leren presenteren

 • Het leren presenteren van producten

 • Een verslag kunnen maken van je stage

 • Leren omgaan met de kassa


Uitstroommogelijkheden voor werk en/of opleiding

 

 • supermarkt:    Deen, Dekamarkt, Spar, Vomar, Jumbo, Albert Heijn

 • warenhuis:      Hema, V&D

 • drogisterij:       Kruidvat, Dirx, Etos

 • kleding:           Zeeman, Henk.nl, Terstal, C&A, M&S

 • schoenen:       Bristol, Scapino, Van Haren

 • boekhandel:     Stumpel, Readshop

 • magazijn:         Deen, Borent, Baas Papierwaren

 • sportwinkel:      Aktiesport

 • bouwmarkt:       Karwei, Gamma, Praxis

 • bakkerij:            Bakkerij Bart, Stevers

 • divers:               Action, Leen Bakker, Kwantum

 

 

Entree opleiding niveau 1: Aankomend Verkoopmedewerker (AVM)


Op de Praktijkschool wordt in samenwerking met een ROC het MBO niveau 1 Aankomend verkoopmedewerker gegeven door mevrouw B. Dropsie.  De leerling krijgt op school 1 dag praktijkvakken en 1 dag theorievakken. Daarnaast loopt hij 3 dagen stage (BOL) of werken (BBL) zij 3 dagen in de week.

 

De leerlingen beginnen met Kerntaak 1: ‘Assisteren bij de goederenontvangst en goederenopslag’. Dat bestaat uit een praktijkgedeelte, wat de leerling op het stagebedrijf moet uitvoeren. Het theoriegedeelte wordt op school gedaan. Voor beide onderdelen doet de leerling een examen.

Daarna werkt de leerling aan kerntaak 2: ‘Assisteren bij de verkoop en het verlenen van service’. Ook dit bestaat uit een praktijkgedeelte en een theoriegedeelte. Het praktijkexamen van de kerntaken 1 en 2 doet de leerling op het stageadres. Voor het theorie-examen maakt hij een werkstuk of houdt hij een presentatie.

 
 

Het praktijkexamen begint met een nulmeting. Dit is een lijst met competenties waarop gescoord kan worden van onvoldoende tot goed. Een tijdje later volgt de voortgangsmeting en uiteindelijk volgt het examen waarbij naar alle besproken competenties gekeken wordt.

Wanneer de examens van kerntaak 1 en 2 volledig zijn afgenomen en voldoende zijn behaald, heeft de leerling het MBO -1 diploma behaald!