MR Praktijkschool Westfriesland, locatie Hoorn

 

De MR (Medezeggenschapsraad) is de groep mensen die namens het personeel en de ouders meedenken over de lopende zaken binnen onze school. De MR kan ook zelf onderwerpen aandragen bij de directie. Daarnaast brengen ze advies uit of geven instemming over verschillende zaken. Daarbij kunt u denken aan zaken zoals de schoolgids, het zorgplan en het taakbeleid van de school.

 

Na iedere vergadering is er een samenvatting van de vergadering op te vragen binnen de school, ter informatie. Daarnaast komt ieder jaar ook het jaarverslag op de site te staan.

 

Mochten er onderwerpen zijn waarvan u vindt dat er aandacht aan besteed moet worden of waar u meer informatie over wilt, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

De Leden zijn:

- Marlies Spaan        personeelsgeleding en voorzitter
- Tineke Vreeker      personeelsgeleding
- Tim Schultz           oudergeleding
- Miranda Fortuyn    oudergeleding
- Niels ter Hofstede  oudergeleding voor GMR

 


 

Jaarverslag 2016  MR Hoorn

Jaarverslag 2016-2017  MR Hoorn

Jaarverslag 2016-2017  MR Hoorn