Corona en onze school

 

Op deze site zullen we u zo goed mogelijk informeren over onze school en de maatregelen omtrent het Coronavirus. We updaten de site dagelijks, maar soms kan het zijn het nationale nieuws onze informatie al heeft ingehaald. 

 

 • updates:

Er komen steeds nieuwe updates. Er kan elke dag wat veranderen. Hou de Facebooksite in de gaten. Tevens mailen we de ouders en zetten de we updates op de website.

Hoorn, 2 april 2020

 

Betreft: Update omtrent Coronavirus voor leerjaar 5,

 

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),

 

Zoals u ongetwijfeld afgelopen dinsdag heeft vernomen, zijn alle scholen tot in ieder geval 28 april gesloten. Weliswaar hadden we dit al verwacht, maar het zorgt toch voor een hele bijzondere situatie. We hopen dat het jullie allen goed gaat, en vooral dat jullie gezond zijn!

We gaan ervan uit dat de scholen na de meivakantie weer open mogen, maar zeker weten we het niet. We hopen dat alle stages die nu niet doorgaan, dan weer hervat kunnen worden. Mocht het zo zijn dat de scholen dan nog niet open gaan, dan worden de leerlingen wel uitgenodigd om op school samen met de mentor het examendossier in orde te maken.

 

Wat betekent dit besluit voor onze examens?

Leerlingen voeren een eindgesprek in een groot lokaal, in aanwezigheid van hun mentor, en een assessor (examinator) van een andere praktijkschool uit de regio. Uiteraard treffen we dan de nodige maatregelen om ons te houden aan de normen van het RIVM.

 

Examen Praktijkschooldiploma

De mondelinge examens voor het Praktijkschooldiploma, die gepland staan in de week van 25 mei t/m 29 mei 2020, gaan door. We begrijpen dat iedere leerling in een andere situatie zit, maar het betekent wel dat de leerlingen aan een aantal voorwaarden moeten voldoen:

 

 • Het examendossier dient compleet te zijn. Om de individuele voortgang bij Nederlands, rekenen en Engels aan te kunnen tonen, dient er ook in de komende weken op de eigenlijke schooldagen, aan Studiemeter te worden gewerkt. Dit in overleg met de mentor.
 • Het examen VCA is verzet van 20 april naar 15 juni 2020.
 • Het theorie-examen Heftruck is gepland op 8 juni 2020. Het praktijkexamen is op dit moment nog niet bekend.
 • Het KPC examen ‘werken in de keuken’ wordt vervangen door een Proeve van Bekwaamheid op vrijdag 22 mei 2020.
 • Het KPC examen ‘Assistent in de Zorg’ is op vrijdag 15 mei 2020.

 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die via de mentor stellen.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

W.A. Munneke

 

Directeur Praktijkschool Westfriesland Hoorn

 

2 april 2020

Inmiddels is bekend geworden dat de school dicht blijft tot en met de meivakantie. Tot die tijd, met uitzondering van de meivakantie (van 22 april tot en met 5 mei), gaan we door met onderwijs op afstand. Of de school na 5 mei opengaat, blijft afwachten. Ik hoop dat het naar omstandigheden goed met jullie gaat, dat jullie gezond zijn en blijven en dat alle leerlingen goed werken aan schooltaken.  

Examens

Ouder(s)/verzorger(s) van examenleerlingen en examenleerlingen krijgen een aparte brief met informatie betreffende de examens.

 

Nogmaals: Zorgvragen

We kunnen ons voorstellen dat u met bepaalde vragen zit over hoe in deze situatie met uw kind(eren) om te gaan, of dat u behoefte heeft aan een gesprek. U kunt in dat geval een mail sturen naar het ondersteuningsteam: rosa.klompe@praktijkschoolwf.nl.

Vermeld hierbij uw naam, naam van uw kind en uw telefoonnummer. Rosa Klompé, onze schoolpsycholoog, of Ellen-Anke Bosch, onze ondersteuningscoördinator, zal u dan zo spoedig mogelijk bellen.

 

Nogmaals: Bereikbaarheid school

De school is niet altijd goed telefonisch bereikbaar. Mocht u een korte vraag hebben en de school niet telefonisch kunnen bereiken, dan mag u ons tijdelijke noodnummer bellen 06-33319567. Dit nummer is bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur.

 

26 maart 2020

Dank

We willen alle ouder(s)/verzorger(s) enorm bedanken voor de hulp die u biedt aan de leerlingen bij het maken van het huiswerk op Studiemeter, in de boeken, of bij online opdrachten die gemaakt worden. We zijn trots op het werk dat leerlingen maken. Soms vraagt een leerling al om acht uur ’s morgens aan zijn mentor om een toets klaar te zetten. Mooie momenten in deze moeilijke tijd.

 

Examens

Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs vervallen. Ook onze examens komen onder druk te staan. Kan bijvoorbeeld het mondeling examen van de praktijkschool wel doorgaan? Er zijn op dit moment helaas vooral veel vragen en nog weinig antwoorden. De examens VCA en heftruck worden in ieder geval voorlopig uitgesteld. We hopen u volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven wat het voor al onze examens betekent.

 

Start school

Komende dinsdag horen we of 6 april de scholen weer starten, of dat de periode wordt verlengd. Onze verwachting is dat het nog langer zal duren. Voor u als ouder(s)/verzorger(s) en voor de leerlingen, en zeker ook voor ons, een onzekere tijd.

 

Bereikbaarheid school

De school is niet altijd goed telefonisch bereikbaar. Mocht u een korte vraag hebben en de school niet telefonisch kunnen bereiken, dan mag u ons tijdelijke noodnummer bellen 06-33319567. Dit nummer is bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur.

 

20 maart 2020

Vragen over thuiswerk

 

Het is begrijpelijk dat u vragen heeft over het thuiswerk van uw kind(eren). Mocht u dringende vragen hebben over leer- en maakwerk dan kunt u terecht bij de mentor van uw kind. De meeste collega’s werken vanuit huis en iedereen houdt de mail goed in de gaten. Een paar collega’s zitten thuis met griepverschijnselen en een vermoeden van Corona-virus, op advies van de huisarts blijven zij uit voorzorg thuis. Zij zijn wel in staat om mail te beantwoorden.

 

Zorgvragen

 

We kunnen ons voorstellen dat u met bepaalde vragen zit over hoe in deze situatie met uw kind(eren) om te gaan, of dat u behoefte heeft aan een gesprek. U kunt in dat geval een mail sturen naar het ondersteuningsteam: rosa.klompe@praktijkschoolwf.nl.

Vermeld hierbij uw naam, naam van uw kind en uw telefoonnummer. Rosa Klompé, onze schoolpsycholoog, of Ellen-Anke Bosch, onze ondersteuningscoördinator, zal u dan zo spoedig mogelijk bellen.

 

Bereikbaarheid school

 

De school is niet altijd goed telefonisch bereikbaar. Mocht u een korte vraag hebben en de school niet telefonisch kunnen bereiken, dan mag u ons tijdelijke noodnummer bellen 06-33319567.

 

Het is een spannende en onwerkelijke tijd. Het is fijn om te merken dat mensen graag anderen helpen en dat we klaar staan voor elkaar. Ook hier op de Praktijkschool merken we dat gelukkig. We willen u bedanken voor uw begrip en medewerking.

 • Leerlingen die examen doen

Als je dit jaar op de praktijkschool examen doet dan moet je je natuurlijk voorbereiden. Sommige onderdelen kan je thuis doen en sommige activiteiten moet je echt op school doen. Je mentor neemt contact met je op om daar afspraken over te maken. Je examen gaat door en de voorbereidingen ook.

 

 • Heftruckrijbewijs en VCA

De examens die gepland staan, die gaan door. Je kunt thuis werken aan deze examens. Zijn hier problemen mee dan kan je contact opnemen met je mentor.

 

 • Leerlingen die stage lopen

Stage gaat door, behalve als:

 • Je ziek bent

 • Je stagebedrijf aangeeft dat het niet door kan gaan

 •  Je ouders liever niet willen dat je gaat

 

 • Noodnummer:

We hebben een noodnummer ingesteld: 06-33319567. Je kunt deze lijn dagelijks bellen tussen 08.00 en 22.00 uur indien er sprake is van nood met betrekking tot het Coronavirus. Ook in het weekend!

 

 

 • School is gesloten

De school is gesloten voor leerlingen vanaf 16 maart tot en met 6 april. 

 

 • Communicatie

U wordt op de hoogte gehouden over ontwikkelingen via de mail, facebook en de schoolwebsite.