2019-2020

 

Update 3 omtrent Coronavirus

Hoorn, 20 maart 2020

 

Middels deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen van ons onderwijs thuis. Collega’s zijn hard aan het werk geweest om onderwijs thuis te organiseren. Leerlingen hebben thuiswerk spullen gehaald, materiaal is langsgebracht of opgestuurd en afhankelijk van het leerjaar zijn weekplanners met digitaal leermateriaal gedeeld. Vervolgens zijn ouder(s)/verzorger(s) thuis bezig om hun kind(eren) zo goed mogelijk te helpen.

 

Vragen over thuiswerk

Het is begrijpelijk dat u vragen heeft over het thuiswerk van uw kind(eren). Mocht u dringende vragen hebben over leer- en maakwerk dan kunt u terecht bij de mentor van uw kind. De meeste collega’s werken vanuit huis en iedereen houdt de mail goed in de gaten. Een paar collega’s zitten thuis met griepverschijnselen en een vermoeden van Corona-virus, op advies van de huisarts blijven zij uit voorzorg thuis. Zij zijn wel in staat om mail te beantwoorden.

 

Zorgvragen

We kunnen ons voorstellen dat u met bepaalde vragen zit over hoe in deze situatie met uw kind(eren) om te gaan, of dat u behoefte heeft aan een gesprek. U kunt in dat geval een mail sturen naar het ondersteuningsteam: rosa.klompe@praktijkschoolwf.nl.

Vermeld hierbij uw naam, naam van uw kind en uw telefoonnummer. Rosa Klompé, onze schoolpsycholoog, of Ellen-Anke Bosch, onze ondersteuningscoördinator, zal u dan zo spoedig mogelijk bellen.

 

Bereikbaarheid school

De school is niet altijd goed telefonisch bereikbaar. Mocht u een korte vraag hebben en de school niet telefonisch kunnen bereiken, dan mag u ons tijdelijke noodnummer bellen 06-33319567.

 

Het is een spannende en onwerkelijke tijd. Het is fijn om te merken dat mensen graag anderen helpen en dat we klaar staan voor elkaar. Ook hier op de Praktijkschool merken we dat gelukkig. We willen u bedanken voor uw begrip en medewerking.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

 

W.A. Munneke

 

Directeur Praktijkschool Westfriesland Hoorn

 

 

Update 2 omtrent Coronavirus

 

De praktijkschool houdt alle berichtgeving en adviezen omtrent het Coronavirus nauwlettend in de gaten. Leidend is hierbij de informatie van de overheid en het RIVM. Onderaan deze brief vindt u een brief van onze bestuurder dhr. Van Berkum met aanvullende uitleg. Naar aanleiding van de persconferentie van minister Slob en Bruins van vandaag van 15 maart, nemen we de volgende maatregelen:

School is gesloten

De school is gesloten voor leerlingen vanaf 16 maart tot en met 6 april. Wij gaan er vanuit dat onze leerlingen met ouders met vitale beroepen, thuis kunnen blijven en niet op school opgevangen hoeven worden. Mocht dit anders zijn, wilt u dan contact opnemen met school.

Thuis onderwijs

Morgen volgt via de mail, website en facebook meer informatie over hoe wij het thuis onderwijs vorm gaan geven. De teams gaan hierover morgen eerst in overleg.

Stage

Leerlingen van leerjaar 3, 4 en 5 die deze week niet naar hun stageadres kunnen in verband met het Coronavirus, blijven ook op hun stagedagen thuis. Uiteraard dient u zelf het stagebedrijf en school op de hoogte te stellen.

Communicatie

U wordt op de hoogte gehouden over ontwikkelingen via de mail, facebook en de schoolwebsite.

Met vriendelijke groet,
W.A. Munneke
Directeur Praktijkschool West Friesland Hoorn

page1image1670208

Om de school in deze situatie zo snel mogelijk te bereiken, hebben we een noodnummer ingesteld: 06-33319567. U kunt deze lijn bellen vanaf 08.00 uur tot 22.00 uur indien er sprake is van nood met betrekking tot het Coronavirus

 

 

 

Hoorn, 12 maart 2020

Corona Virus

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen,

 

Momenteel is er sprake van een wereldwijde epidemie van het Coronavirus (COVID-19). De Praktijkschool houdt alle berichtgeving en adviezen omtrent het Coronavirus nauwlettend in de gaten. We volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Maatregelen in school:

- Indien een leerling milde verkoudheidklachten/griepverschijnselen vertoont, vragen wij u uw kind ziek te melden.

- Alle leerlingen worden door hun mentor geïnformeerd over het Coronavirus en wat dit betekent.

- Er wordt nog beter schoongemaakt.

- Het uitje naar de Efteling wordt geannuleerd en leerlingen krijgen hun geld terug. De Efteling ligt in Brabant waar het virus in Nederland is begonnen. We vinden het als school niet verantwoord om er met leerlingen naartoe te gaan.

- NL Doet is helaas landelijk geannuleerd.

Er is geen aanleiding om nu andere maatregelen te treffen in de school. Als de school vanwege het Coronavirus moet sluiten, worden ouders/verzorgers en leerlingen hierover direct geïnformeerd. Wij gebruiken hiervoor de website en de e-mail. Maatregelen om verspreiding te voorkomen De belangrijkste maatregelen die onderwijsinstellingen kunnen nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Het zijn:

- regelmatig handen wassen met zeep

- hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

- gebruik papieren zakdoekjes

- schud geen handen Mocht uw kind of iemand in uw omgeving positief getest zijn op het Coronavirus of in quarantaine gezet zijn, wilt u dit zo snel mogelijk melden via het speciale noodnummer? Dit om de kans verspreiding van het virus te verkleinen.

Noodnummer Om de school in deze situatie zo snel mogelijk te bereiken, hebben we een noodnummer ingesteld: 06-33319567. U kunt deze lijn bellen vanaf 08.00 uur tot 22.00 uur indien er sprake is van nood met betrekking tot het Coronavirus. 

Er zijn een aantal websites waar u aanvullende informatie kun vinden: www.rijksoverheid.nl/coronavirus en www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

W. Munneke Directeur Praktijkschool West-Friesland Hoorn

 

Open avond

Op 10 maart 2020 van 18.45 uur tot 21.00 uur is onze informatieavond.

 

Programma:

- 18.45 – 19.00 uur                inloop, koffie en thee

- 19.00 – 19.15 uur                 welkomstwoord door de locatiedirecteur,

                                               mevr. W. Munneke

- 19.15 – 21.00 uur                start programma Informatie-avond

 

Op deze informatie- avond kun je, samen met je ouder(s)/ verzorger(s) een kijkje nemen op onze school.

Docenten en leerlingen staan klaar om uitleg te geven over het onderwijs op de Praktijkschool Westfriesland en je kunt kennismaken met de theorie- en praktijkvakken.

In verschillende lokalen kunnen jullie een kijkje nemen.

Kortom: er is veel te zien; het wordt gezellig en interessant!

 

Hier zijn alle kinderen die advies praktijkschool hebben gekregen van harte welkom, samen met hun ouder(s)/verzorger(s), broers en zussen, opa’s en oma’s en overige geïnteresseerden!

 

De wintersport

25 januari vertrekken we voor de derde keer op wintersport met een groep praktijkschool leerlingen. 30 januari zijn we weer terug

 

Start nieuwe schooljaar

Na een welverdiende vakantie begroeten we onze leerlingen graag weer op maandag 26 augustus volgens onderstaand schema:

 

Leerjaar 1     11.30-13.00 uur

Leerjaar 2     12.30-13.30 uur

Leerjaar 3     13.45-14.45 uur

Leerjaar 4     15.00-16.00 uur

Leerjaar 5     15.00-16.00 uur

MBO             15.00-16.00 uur

 

Vakantie

De vakantie is bijna in aantocht. 8 juli zijn er geen lessen meer, maar moeten de leerlingen beschikbaar zijn om stage of andere zaken te regelen. vanaf 15 juli zijn de leerlingen echt vrij.

 

Uitnodiging Brijder stichting over het gamende kind

Het laatste nieuws

OPP gesprekken

in de week van 15 oktober zijn de opp/portfolio gesprekken weer gepland. u kunt een uitnodiging verwachten

 

De eerste dag

Na een welverdiende vakantie begroeten we onze leerlingen graag op maandag 3 september volgens het onderstaande rooster.

leerjaar 1

11.30 - 13.00 uur

Leerjaar 2

12.30 – 13.30 uur

Leerjaar 3

13.45 – 14.45 uur

Leerjaar 4

15.00 - 16.00 uur

Leerjaar 5

15.00 – 16.00 uur

MBO

15.00 – 16.00 uur