Tentoonstelling

Een schooljaar in de onderbouw is verdeeld in 5 periodes. De leerlingen werken gedurende deze periode bij verschillende vakken aan een thema, bijvoorbeeld het thema Veiligheid. We sluiten deze periode af met een overgangsweek/presentatie week. In deze week worden er verschillende activiteiten aangeboden. Ook laten de leerlingen d.m.v. een  tentoonstelling aan elkaar zien wat zij allemaal gemaakt hebben.