Vrije tijdsbesteding

Op de vrijdagmiddag krijgt ‘de vrije tijd’ extra aandacht onder de noemer: vrije tijdsbesteding.

Dit vertaalt zich in een schoolbrede competitie, oriëntatie op alle gebieden van sport en workshops, op het gebied van koken/ EHBO / creativiteit.

 

 

Impressie:http://www.youtube.com/watch?v=DXLFn-OyHOM (of bij zoeken ‘beweeg 2009’ invoeren).

http://www.youtube.com/watch?v=DXLFn-OyHOM